HOTEL SARA

Hotel Sara is located in the old city center and also just five minutes walk from the square Mother Teresa. The hotel consists of 33 standard rooms, jacuzzi rooms, apartments and suites. All rooms are equipped according to the standard rules.
It also has a breakfast room with a SUEDE table and a conference room.
Each room is equipped with cable television, telephone connections and free Wi-Fi. The hotel also offers central heating and air conditioning. There is a free parking which is monitored by a security system 24/7. It is worth noting that the prices are very affordable starting from 20.00€. And last but not least the hotel has 80-year tradition and our duty and commitment is to be always close to and under the customer service, providing a more comfortable and pleasant stay.
----------------------------------------------------------
Hoteli gjendet në qendrën e vjetër të qytetit.
Hoteli përbëhet nga 33 dhoma standarde, dhoma me xhakuzi, apartmane si dhe Suitë.
Të gjitha dhomat janë të pajisura sipas rregullave standarde.
Gjithashtu posedon sallën e mëngjesit me tavolinë SUEDEZE dhe sallën për konferenca.
Cdo dhomë është e pajisur me televizor kabllor, lidhje Telefonike si dhe Wi-Fi falas.
Hoteli gjithashtu ofron nxemje qëndrore , klimatizim dhe parking falas e cila monitorohet nga një sistem i sigurisë 24/7.
 Vlen të ceket se cmimet janë shumë të volitshme duke filluar nga 20.00€. Hoteli ka traditë 80-vjeçare dhe obligimi, detyra dhe angazhimi ynë është të jemi gjithmon afër dhe nën shërbim të klientit, duke iu ofruar një qëndrim sa më të rehatshëm dhe të këndshëm.